VRSTE OSIGURANJA

PSC | SIGURNOST omogućava Vam sklapanje svih vrsta polica vezanih uz autoodgovornost.
Ovisno o Vašim željama i potrebama, stručno osoblje PSC SIGURNOSTI izradit će najbolju policu za Vas uz uvažavanje svih Vaših specifičnih zahtjeva te uz konzultaciju i savjetovanje o najpovoljnijim opcijama.


AUTOODGOVORNOST

Zakonom je propisano kako su svi vlasnici ili korisnici motornih vozila obvezni ugovoriti osiguranje od automobilske odgovornosti. Kao sudionik u prometu ugovaranjem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete uzrokovane vlastitim vozilom u zemlji i inozemstvu: pravo na naknadu štete imaju samo suputnici koji se nalaze u vozilu koje je skrivilo prometnu nezgodu i sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje sudjeluje u prometnoj nezgodi.

AOPLUS

Vozač motornog vozila kojim je bila prouzročena šteta po zakonu nema pravo na naknadu štete iz osiguranja od automobilske odgovornosti. Zbog toga je dobro imati sklopljeno osiguranje i od takvih rizika. Osiguranjem vozača za štete zbog tjelesnih ozljeda, osiguratelj nadoknađuje pravno priznatu štetu koju je zbog tjelesnih ozljeda pretrpio vozač osiguranog motornog vozila u slučaju kada je za nezgodu odgovoran on sam. Ako vozač u slučaju nezgode smrtno strada, osiguratelj nadoknađuje štetu njegovim najbližima.

Dodatna osigurateljna zaštita po polici AO

Na polici osiguranja od automobilske odgovornosti moguće je ugovoriti i proširena pokrića, čime Vaša polica osiguranja pruža dodatnu zaštitu Vama, Vašim putnicima i Vašem vozilu.

AUTONEZGODA

Za sigurnu i bezbrižnu vožnju, osigurajte sebe kao vozača i putnike od posljedica nesretnog slučaja. Nudimo Vam mogućnost biranja visine osiguranih svota u skladu s Vašim željama.

Osigurani rizici:

  • Smrt od nesreće - ako je osiguranik u prometnoj nezgodi koju je sam skrivio smrtno stradao ili ako uslijed zadobivenih tjelesnih ozljeda naknadno umre, srodnicima pripada pravo na isplatu naknade sahrane i uređenje groba osiguranika te neimovinske štete za duševne boli zbog smrti bliske osobe.
  • Trajni invaliditet - bilo da se radi o potpunom ili djelomičnom invaliditetu osiguranika nastalom kao posljedica ostvarenja nesretnog slučaja i utvrđenom nakon završenog liječenja troškovi liječenja. Pokriva neimovinsku štetu osiguraniku i tuđu pomoć, te njegu, kao jedinu imovinsku štetu nastalu uslijed tjelesnih ozljeda zadobivenih u prometnoj nezgodi, koju je skrivio uporabom motornog vozila osiguranog policom obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

ZAŠTITA BONUSA

U slučaju da ste kao vozač krivi ili suodgovorni za nastalu prometnu nesreću, Vaš bonus kod izrade sljedeće police obveznog autoosiguranja bit će umanjen za 3 premijska stupnja (najčešće 15%). Ovaj bonus prati se na državnoj razini i ne ovisi o osiguravajućoj kući. Međuim, odaberete li zaštitu bonusa, osigurat ćete da Vaša polica uvijek bude jednako povoljna.

KASKO OSIGURANJE

Pravo je vrijeme da konačno zaboravite na brigu oko saniranja štete na vlastitom vozilu. Omogućuje vam dobivanje naknade za materijalnu štetu na vozilu i onda kada ste vi uzrokovali prometnu nezgodu. Materijalna šteta na vozilu naknađuje se za razne slučajeve: prometna nezgoda - sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće i survanje, požar, udar groma, tuča, oluja i eksplozija, pad ili udar nekog predmeta, krađa vozila, zlonamjerni postupci trećih osoba i dr.


Naši partneri:

PSC | SIGURNOST
PSC Osijek d.o.o.
Sv. L. B. Mandića 113
31000 Osijek, Hrvatska
Tel.: +385 ‍(0)31 ‍298 329
Fax.: +385 ‍(0)31 ‍297 159